ŠTEFAN KISS

Obsah

· Úvodná stránka

Súkromie a záľuby:

· O MNE A MOJEJ RODINE
· HUDBA
· TEXTY PIESNÍ (22)
· POČÍTAČE (19)
· HRY PRE NEVIDIACICH (6)
· NAŠA ALOE (3)
· PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)
· ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)
· KONTAKT

Práca:

· AUDIOARCHÍV
· DIELA (11)
· KÁZNE (60)
· ZAMYSLENIA (110)
· PRÁCE (19)

Spolu 216 článkov a 25 súborov na prevzatie

Súkromné kanály:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Kanály Kissoft:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

· ENGLISH
GERMAN
ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je nedeľa, 19. septembra 2021 09:54

Meniny má:
na Slovensku - Konštantín
v Čechách - Zita
vo Fínsku - Reija
vo Francúzsku - Emilie
v Maďarsku - Vilhelmina
v Nemecku - Wilhelmine Theodor Igor Albert Bertold Januarius
v Poľsku - Januarego Konstancji
v Španielsku - Nilo
vo Švédsku - Frederika Carita
v Taliansku - Gennaro

Myšlienka dňa

Ľudské myslenie stráca zmysel, keď nemá žiadny určitý cieľ.

Posledné články z rubriky

Čo napísali iní
·   Sme šťastní - stále viac[ 5749 čitateľov ]
·   Štvorročného Rastíka zachránili pred slepotou[ 4484 čitateľov ]
·   Rastíkovi hrozila slepota - Otec nevidí, synovi zachránili pražskí lekári zrak v[ 5004 čitateľov ]

Kto je práve tu?

Momentálne je 16 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

Daj nám dôkaz


Autor: admin - Nedea, 17.04. 2011 - 09:00:00
Ján 6,30-35

„Povedali Mu: Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili Ti? Čo Ty robíš? Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Chlieb z neba dal im jesť. Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba; lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Povedali Mu na to: Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ (Ján 6,30-35)

Bratia a sestry v Pánu!

Život nám v dnešnej modernej dobe uľahčuje množstvo technických, vedeckých, medicínskych a iných objavov. Vieme toho oveľa viac ako generácie pred nami, môžeme žiť technicky vyspelejšiu dobu a môžeme sa aj uvedomelejšie dívať na vesmír, svet a všetko čo je v ňom. Ľudské „rácio“ chce všetko ovládnuť, všetko pochopiť a všetko vysvetliť. Preto úsilie bádajúcich bolo neraz korunované úspechom, čo vyústilo v nové poznanie. Nový poznatok však bolo treba vždy dokázať. Nestačí len vytvoriť teóriu – vymyslieť si niečo a prehlasovať to za pravdu. Každý vedec a bádateľ musel dokázať svoj objav a tak presvedčiť ostatných, že Zem sa naozaj točí okolo Slnka, že najmenšou stavebnou jednotkou ľudského tela je bunka, že elektrická energia môže vyrábať svetlo. Iba rukolapné dôkazy mohli presvedčiť svet o správnosti teórie. Snáď jedine Einstein svoje vysoko abstraktné teórie nemohol dokázať, preto ani neboli jednoznačne prijaté.

Dôkazov sa však dožadujeme aj vo svojom bežnom živote. Neraz vyzývame ľudí, aby dokázali to, čo tvrdia o inom človeku, aby dokázali svoje podozrenie voči inej osobe a my sami – ak chceme niekoho presvedčiť čo i len o svojej láske, musíme ju dokázať skutkom. Tak v našom svete vždy stoja proti sebe duchovný svet myšlienky, teórie či citu a hmotný svet dôkazu. Myšlienka či poznatok sa musí premietnuť do hmatateľnej podoby, aby sme ho svojimi hmotnými zmyslami mohli prijať.

Pán Ježiš Kristus vo svojich slovách pred našim textom práve vyzýval Izraelský ľud, aby veril v Hospodina. Ježiš priniesol nové učenia, vyzýval ľudí k niečomu, čo dovtedy nepoznali a na prvý pohľad dokonca rušil zákony, ktoré mali. Nezachovával sobotu, nedodržiaval tradície starších, mal odvážne reči a tvrdil, že to je správne. Veľmi rázne vtrhol do ich sveta Mojžišovho zákona. Oni vyznávali Mojžišov zákon a viera v Boha bola v ich srdciach silno zakorenená v tej podobe, akej sa uchovala od dávnych čias. Bola to viera neustále podopieraná dôkazmi o Bohu, ktorý vyviedol ľud z Egypta, viedol ho púšťou a voviedol ho do Kanaánu. Rok čo rok si Izraelci v období paschy pripomínali tieto udalosti, učili to aj svoje deti a tak po celé generácie zostávalo v srdciach ľudí zakorenené vedomie, že Boh v minulosti ľudu pomáhal a tak sa jednoznačne dokázal ako mocný Boh.

Akým právom tento Ježiš hlása tie svoje nové reči o Bohu? – pýtali sa akiste Ježišovi poslucháči a svoju otázku vyslovili nahlas: „Naši otcovia jedli mannu na púšti ako je napísané: chlieb z neba dal im jesť. Ale ty? Čo robíš ty? Aké znamenia konáš?“ Za tou otázkou je kus zvedavosti aj kus výčitky. Ako dokážeš svoje tvrdenia? Čo viac dokážeš urobiť než urobil Mojžiš? Čím ho tromfneš?

Ježiš však v prvom rade vyvádza ľudí z omylu. Domnievajú sa, že Mojžiš im dal mannu, no za týmto dielom je Boh. On je darcom manny, darcom zasľúbenej zeme a pôvodcom všetkého diela, ktoré pri Izraeli vykonal. „Nie Mojžiš vám dal chlieb ale môj otec“. Rovnako by sa to dalo povedať aj pri nás. Aj my často vidíme ľudské dielo a ľudské úspechy a nevidíme za nimi dielo Božie. Povieme si, čo všetko nám dal ten a ten človek, čo všetko pre nás urobil náš partner, naši rodičia alebo náš priateľ či riaditeľ podniku. Skutky lásky a pomoci, snaha budovať dobré dielo či už v rodine, v zbore, v krajine alebo podniku je iste chvályhodné, no aj za tým treba vidieť Božie konanie. Boh zasahuje do nášho života často práve prostredníctvom ľudí. Máme problém, s ktorým si nevieme rady a zrazu stretneme na ulici človeka, ktorý nám vie pomôcť. Trápime sa nad zložitou otázkou a zrazu zapneme rozhlas alebo otvoríme noviny a dočítame sa niečo, čo nám s našim problémom pomôže. Povieme si „náhoda“. Ale nie náhoda lež Boh je ten, kto takto vstupuje do nášho života vždy vtedy, keď to potrebujeme. Ani u Izraelcov to nebol Mojžiš ale Boh a ani u nás to nie je náš známy či rozhlasový moderátor ale Boh. Toto poznanie nás vytrhuje z doterajšieho uvažovania a presmerováva náš pohľad k Bohu. Ak sa takto pozrieme na náš doterajší život uvidíme, koľko milosti a pôsobenia Božieho v ňom bolo, hoci sme si to ani neuvedomovali. Zrazu spoznáme, akí zaslepení sme boli voči Bohu, ak sme mali Jeho pomoc a konanie na dosah ruky a nevideli sme ho. Slová Pána Ježiša o tom, že nie Mojžiš ale Boh dal Izraelu mannu sú zatrasením spiaceho. Sú to slová, ktoré majú ľuďom vtedy ale aj nám dnes povedať: Zobuďte sa, to všetko robí pre vás Boh.

Tým to však ani zďaleka nekončí. Pán Ježiš nám chce ukázať, že Boh nám dáva oveľa viac. Už ľuďom okolo seba povedal, že hoci vtedy na púšti dal Boh otcom mannu, teraz im dáva oveľa viac – večný chlieb. Chlieb, ktorý dáva svetu život. Kto by nechcel taký chlieb? Ľud reaguje okamžitou žiadosťou: „Dávaj nám vždy tento chlieb“. Asi tak by sme reagovali aj my, ak by nám niekto ponúkol chlieb, ktorý dáva život. Poznáme predsa rozprávky o živej vode, ktorá vylieči každého chorého, navráti mladosť starému, dodá sily slabému a jeden hlt stačí na to, aby bolo zrazu všetko v poriadku. Ak by sa takáto voda mala pretvoriť do podoby živého chleba, brali by sme ho s nadšením. Jeden krajec by možno zahnal nielen hlad, ale aj všetky starosti. Zrejme takto sa na to dívali aj Izraelci, ktorí, poznajúc udalosti z púšte kde manna skutočne padala z neba a ľudia ju zbierali a jedli, predpokladali, že aj teraz pôjde o chlieb, ktorý sa bude dať jesť. Chlieb života by zapadal do požiadavky „tromfni Mojžiša a dokáž svoje slová“. Chlieb života by bol zázrak nad zázrak a určite by už nikto nepochyboval o tomto rečníkovi z Nazareta.

Ježiš však nehovorí o skutočnom chlebe na jedenie. Hovorí o sebe a vysvetľuje to v záverečných slovách: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť ani žízniť“. A to je nové poznanie pre ľud. On – sám Ježiš z Nazareta je tým nositeľom, pôvodcom a darcom života. On sám prišiel z večnosti, vracia sa tam a pozýva aj nás. Je sprievodcom, ktorý dobre pozná večnosť a ponúka pomoc.

To je ponuka k zmene. Ježiš nás pozýva, aby sme zanechali staré priority a upriamili sa na Neho. Vyzýva nás, aby sme sa prestali spoliehať na priateľov, šéfov, vodcov či konexie a spoľahli sa na Neho. On má moc a možnosť byť nám na pomoci v každej situácii tu na zemi, ale Jeho ponuka siaha až za hrob. Jeho ponuka ide ďalej ako vôbec my sami dokážeme myslieť a predstaviť si. Jeho ponuka siaha až za hranice nášho života a tým prináša niečo skutočne nové a revolučné, čo ešte nikto nepriniesol. Žiadny vedec totiž ešte nepreskúmal život po smrti, žiadna poisťovňa nás nepoistí na večný život. Ale Ježiš áno. On Ho aj preskúmal, aj nás s istotou doň vovedie a to tak, aby sa nám nič zlé nestalo a aby sme mohli vojsť do večnej radosti.

Ježiš nás vyzýva k zmene. Chce aby sme opustili starý spôsob myslenia, v ktorom sa spoliehame na ľudské autority a možnosti a ponúka nám seba ako najvyššiu autoritu, na ktorú sa môžeme a máme bezvýhradne spoliehať. Táto zmena má veľký dopad na našu vlastnú budúcnosť. Keďže Ježiš je večný, je večné aj všetko to, čo má v rukách a čo príjme k sebe do večnosti. To môžeme byť aj my. Ježiš je pôvodcom a darcom života, ktorý nikde inde mimo Neho nenájdeme. Ježiš je pôvodcom hodnôt, ktoré sú večné a ktoré nemožno získať a uplatniť mimo Neho samého. A život je tou základnou veličinou, ktorú nám ponúka. Kto by ho nebral? Kto by nechcel žiť? Kto by neprijímal ponuku života s rovnakým nadšením ako tú živú vodu či živý chlieb?

Dnes máme možnosť siahnuť po živom chlebe. Ježiš nám ukazuje na seba a hovorí, že On je ten živý chlieb, ktorý zostupuje z neba (v. 51). Kto má Jeho, nebude mu nikdy chýbať život. Nebude hladný ani smädný, čo je však narážka na hlad a smäd po živote samom. Kto zostane s Ježišom, bude mať života plné dúšky a bude ho môcť slobodne užívať a vychutnávať. A to môžeme byť aj my. Siahnime teda po Ježišovej pravici, uchopme Ho srdcom i mysľou, začnime Mu dôverovať a spoliehajme sa na Neho v otázkach časnosti i večnosti. Amen.


  Zdielaj na FaceBooku

·

 Ďalšie články od autora:Kázne

V trvalom spojení
Dobrý dar
Čo znamená nasledovať Ježiša Krista?
Načo nám je viera
Ako obnovuje Boh
Vypočutá prosba
V čom je Ježišovo utrpenie iné?
Misijná stratégia

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 4
Hlasov: 1

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.05 sekúnd