ŠTEFAN KISS

Obsah

· Úvodná stránka

Súkromie a záľuby:

· O MNE A MOJEJ RODINE
· HUDBA
· TEXTY PIESNÍ (22)
· POČÍTAČE (19)
· HRY PRE NEVIDIACICH (6)
· NAŠA ALOE (3)
· PRÍBEHY ZO ŽIVOTA (9)
· ČO O MNE NAPÍSALI INÍ (12)
· KONTAKT

Práca:

· AUDIOARCHÍV
· DIELA (11)
· KÁZNE (60)
· ZAMYSLENIA (110)
· PRÁCE (19)

Spolu 216 článkov a 25 súborov na prevzatie

Súkromné kanály:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Kanály Kissoft:

· FACEBOOK
· YOUTUBE

Rastisoft

Vstúpte do podstránky, ktorú pod značkou Rastisoftslabs spravuje môj syn Rastislav.

Iné jazyky:

· ENGLISH
GERMAN
ITALIAN

O dnešnom dni

Dnes je nedeľa, 19. septembra 2021 09:40

Meniny má:
na Slovensku - Konštantín
v Čechách - Zita
vo Fínsku - Reija
vo Francúzsku - Emilie
v Maďarsku - Vilhelmina
v Nemecku - Wilhelmine Theodor Igor Albert Bertold Januarius
v Poľsku - Januarego Konstancji
v Španielsku - Nilo
vo Švédsku - Frederika Carita
v Taliansku - Gennaro

Myšlienka dňa

Čím viac lásky dávam, tým viac jej mám.

Posledné články z rubriky

Čo napísali iní
·   Sme šťastní - stále viac[ 5749 čitateľov ]
·   Štvorročného Rastíka zachránili pred slepotou[ 4484 čitateľov ]
·   Rastíkovi hrozila slepota - Otec nevidí, synovi zachránili pražskí lekári zrak v[ 5004 čitateľov ]

Kto je práve tu?

Momentálne je 16 návštevníkov

VyhľadávaniePokročilé vyhľadávanie

Viera zachraňuje


Autor: admin - Nedea, 17.06. 2012 - 00:00:00
Lukáš 7,50

„On však povedal žene: Viera tvoja ťa zachránila. Choď v pokoji!“ (Lk 7,50)

Bratia a sestry v Pánu!

Hovorí sa, že topiaci sa aj slamky chytá. A je naozaj pravdou, že kým za normálnych okolností človek racionálne všetko zvažuje a kriticky hodnotí, vo chvíľach úzkosti necháva úvahy bokom a siaha po všetkom, čo by mu mohlo pomôcť. Vidíme to veľmi výrazne na záujme ľudí o Pána Boha. Mnohí totiž vyhlasujú, že si bez Boha poradia a že sú vo svojom živote úplne samostatní. Spomenú si však na Neho, ako náhle príde do ich života problém, s ktorým si nevedia rady, a ktorý ich existenčne ohrozuje.

Pán Ježiš pritom neprichádza len ako pomocník pre krízové situácie. On chce byť našim každodenným spoločníkom, ochrancom v bežných situáciách, radcom v problémoch a lekárom v každej bolesti duše i tela. Áno, aj choroby nášho tela môžeme zverovať do rúk Božích a od samého Pána Boha očakávať uzdravenie. Nie nadarmo mnohí lekári hovoria, že „lekár lieči ale Boh uzdravuje“. Nie nadarmo dospelo ľudstvo už dávno k tej skúsenosti, že všetky overené a zaručene účinné metódy môžu zlyhať v boji s chorobou a zasa inokedy tá najmenšia námaha vedie k uzdraveniu. Lekári aj tí, ktorí sa už s nejednou chorobou stretli dobre vedia, že pri boji s nemocou nič nie je isté, nič nemožno na 100% predpokladať a že budúcnosť pacienta i v tej najľahšej chorobe je v rukách niekoho iného. Kto to je? Je to Pán Boh a to bez ohľadu na to, či v Neho človek verí alebo nie.

Už v časoch Pána Ježiša Krista mnohí vedeli, že tento muž môže vyliečiť človeka aj z tej najťažšej choroby. Preto Ho ľudia húfne vyhľadávali a my na mnohých miestach Písma čítame, že ich uzdravoval. A niekedy uzdravoval celé dni. To znamená, že prípady uzdravení, ktoré máme zapísané v evanjeliách, zďaleka nie sú jediné. Z rôznych náznakov ako napríklad  Mt 21, 14;Lk 4,40 alebo Lk 5,15  vidíme, že Pán Ježiš mal povesť uzdravovateľa, že táto sa rýchlo šírila a záujemcov o uzdravenie bolo veľa.

Písmo neopisuje každé uzdravenie podrobne. Tie však, o ktorých sa dozvedáme viac, majú spoločnú jednu vec: dejú sa na základe viery. Nikto nie je Ježišom uzdravený len tak – náhodne – bez toho, aby Mu veril. Vyznania viery sú pritom rôzne:

- v Mt 9,27nn nám Matúš rozpráva o dvoch slepcoch, ktorí šli za Ježišom a prosili Ho o uzdravenie. Pán Ježiš sa ich spýtal: „Či veríte že to môžem učiniť?“ Až keď odpovedali „áno“ a vyznali tým svoju vieru a dôveru v Pána Ježiša a Jeho uzdravujúcu moc, dotkol sa im očí a uzdravil ich hovoriac: „Nech sa vám stane podľa vašej viery“. Malo sa teda naplniť to, čomu títo verili. Ak by ich viera bola slabá a v ich srdci by nebolo istoty, že Pán Ježiš má moc nad ich chorobou, nebolo by sa stalo nič.

- v Mt 5,8nn nachádzame príbeh o uzdravení stotníkovho sluhu. Stotník bol rímsky veliteľ vojska, teda nepriateľ Židov. Bol to Riman, ktorého viera bola úplne iná než viera Židov a teda nemal so Židmi spoločné ani ich očakávanie Mesiáša. Tento muž bol v Izraeli iba „služobne“ a nevieme, ako sa díval na židovskú vieru. Isté však je, že vo chvíli ťažkosti, keď jeho sluha leží doma a trápi sa, obracia sa na židovského proroka a uzdravovateľa – Ježiša Krista. Mohli by sme predpokladať, že je to z jeho strany číry pragmatizmus a že teda mohol prísť k Ježišovi len tak – „veď za pokus nič nedám“. Písmo však svedčí, že to nebolo tak. Stotník prichádza k Ježišovi s úplnou dôverou veriac, že On uzdraví jeho sluhu. Ba dokonca na ochotu Pána Ježiša zájsť k nemu domov hovorí: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz slovo a ozdravie mi sluha“. To je jasné vyznanie viery človeka, ktorý si je vedomý toho, akú veľkú moc Pán Ježiš má. A skutočne. Pán Ježiš nielen že uzdravil stotníkovho sluhu, ale vyzdvihol stotníkovu vieru a dal ju za príklad ostatným.

- v Lk 8,41nn čítame o tom, že za Pánom Ježišom prišiel predstavený synagógy. Umierala mu doma dcéra a on jedinú nádej videl v Ježišovi. Padol pred Ním na kolená a prosil Ho. Pán Ježiš teda šiel k nemu domov. Cestou však stretol ženu, ktorá trpela od mladosti krvotokom. Všetok svoj majetok minula na lekárov a nepomohli jej. To nám pripomína údel mnohých dnešných trpiacich, ktorí obetujú majetok na svoju liečbu, investujú veľa peňazí do ciest za lekármi, liekov i úplatkov a všetko márne. Táto žena sa ocitla pri ceste, po ktorej šiel Pán Ježiš k domu Jaira. Vedela, že má jedinečnú šancu na uzdravenie, no zároveň sa bála predstúpiť pred Pána a prosiť o pomoc. Na jednej strane sa môžeme diviť nad jej správaním, no na druhej strane jej konanie svedčí o jej veľkej viere. Hovorila si, že Ježišova moc je taká veľká, ž sa Ho stačí dotknúť. Bola presvedčená, že aj letmý krátky kontakt s Pánom jej pomôže. To je viera, ktorá ju priviedla k tomu, že napokon potajomky siahla na Ježiša. Jej skutok ale nezostal utajený a Pán Ježiš sa spýtal: „Kto sa ma dotkol?“ Až vtedy roztrasená žena predstúpila pred Pána a povedala čo ju trápilo a čo sa stalo. No to už bola zdravá, pretože jej dotyk s Pánom priniesol uzdravenie. Pán Ježiš ju nehrešil ani neodsúdil, ale pochválil jej vieru slovami: „Viera tvoja ťa zachránila“. Tým Pán Ježiš zdôrazňuje, že márny by bol akýkoľvek tajný aj otvorený dotyk s Ním, ak by v jej srdci nebola viera v Neho ako toho, ktorý jej môže pomôcť.

Slová „viera tvoja ťa zachránila“ znejú v evanjeliách na konci mnohých uzdravení. Pán Ježiš tak často zdôrazňoval, aká je vo vzťahu k Nemu viera potrebná. On oslovoval všetkých ľudí, no Jeho prvoradým cieľom nebolo uzdravovanie. Bolo to hlásanie kráľovstva Božieho a výzva k pokániu. Pán Ježiš nabádal ľudí, aby sa vrátili k nebeskému Otcovi, aby cez pokánie budovali svoj vzťah viery k Pánu Bohu. Jeho výzva k nasledovaniu Jeho samého mala ten istý cieľ. Záchrana duše človeka je tak pre Neho prvoradá. Veď aj v Lk 19,10 čítame že „Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo“ a napokon vidíme Pána Ježiša zomierať na Golgote s týmto istým cieľom – vykúpiť hriešneho človeka z moci diabla.

Avšak ani telesné problémy ľudí neboli Pánu Ježišovi ľahostajné. No ak človek pred Neho predstúpil s konkrétnou požiadavkou, musel mať v srdci vieru. To ukazuje, že Pán Ježiš konal divy uzdravenia len ako následok ľudskej viery, ako vyvrcholenie duchovného stretnutia človeka s Ním, ako naplnenie ich vzťahu. Pán Ježiš nikdy nekonal zázraky s cieľom upozorniť na seba, alebo pomocou zázraku vyvolať vieru. Tak by to možno urobili mnohí dnes, ak by mali tú moc. Divmi by sa snažili upútať na seba pozornosť a presvedčiť o svojej nadprirodzenosti. Pán Ježiš bol tiež k tomuto pokúšaný, keď Ho diabol nahováral, aby sa zhodil z veže chrámu. Jeho bezpečný pád určite mnohých presvedčí o Jeho Božstve a uveria v Neho (Mt 4,6). No On nikdy touto cestou nešiel. Ľudí oslovoval iba slovom a divmi napĺňal a odmeňoval vieru tých, ktorí v Neho už uverili. To je aj dôvod, prečo uzdraveným zakazoval hovoriť o tom, čo sa stalo. Oni však taký zákaz nedokázali dodržať a tak sa chýr o Ňom šíril.

Nám však ostalo z evanjeliových správ o uzdravovaní poznanie, že Pán Ježiš má moc nad chorobou tela a dáva zdravie tomu, kto v Neho verí. Ako Jeho učeníci – Božie deti – môžeme preto aj vo chvíľach telesného utrpenia volať k Bohu a prosiť o pomoc. Je to však jedine naša viera, na ktorú sa môžeme odvolávať. Neexistuje nič v našom živote, na čo by sme mohli poukazovať a čím by sme si mohli od Boha pomoc vynucovať. Nemôžeme si ju žiadať ako odmenu za svoju dobrotu, za svoju poslušnosť či za svoje skutky. Aj telesné zdravie je dar, ktorý sa nám dostáva z milosti a zadarmo. Pán Boh sám rozhoduje o tom, či nás ním obdarí alebo nie a Jeho vôľa môže byť rovnako uzdraviť nás ako ponechať nás v chorobe. Apoštol Pavel tiež trpel chorobami a prosil o ich odstránenie, no Pán Boh mu odmietol pomoc hovoriac: „Máš dosť mojej milosti“ (2K 12,7-9). No ostáva nám viera, ktorá zachraňuje nielen naše duše, ale aj naše telo a s ktorou môžeme k Pánu Bohu volať a o pomoc Ho prosiť. Amen.


  Zdielaj na FaceBooku

·

 Ďalšie články od autora:Kázne

V trvalom spojení
Dobrý dar
Čo znamená nasledovať Ježiša Krista?
Načo nám je viera
Ako obnovuje Boh
Vypočutá prosba
V čom je Ježišovo utrpenie iné?
Misijná stratégia

Hodnotenie článku

Priemerné hodnotenie: 0
Hlasov: 0

Zvoľte počet hviezdičiek:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý

Možnosti


 Vytlačiť článok Vytlačiť článok

ŠTEFAN KISS
Všetky texty, príbehy, zamyslenia, kázne, práce, preklady či programy, publikované na tejto stránke sú mojim duševným vlastníctvom, preto ich ďalšie šírenie alebo publikovanie je možné len s uvedením môjho mena ako autora alebo tohto webu ako zdroja!!!
Ste návštevníkom číslo
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. Všetky práva vyhradené.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd