ŠTEFAN KISS

Máj - lásky čas
Publikované: Streda, 01.05. 2013 - 00:00:00
Vec:
Máj, máj, sladký máj, ktorý v nás vyvoláva sladké spomienky, alebo nám v mysli aspoň navodzuje predstavu niečoho krásneho a nezabudnuteľného. Možno sme sami naozaj prežili v máji niečo krásne, možno takú skúsenosť sami nemáme, no podvedome pocítime túžbu získať ju. Je to len tým, že všade počujeme, že máj je čas lásky, alebo je na tomto mesiaci naozaj niečo výnimočné?

Často veľmi kriticky hľadím na zaužívané formy, z ktorých sa časom vytratil obsah. Neraz sa pousmejem nad tým, ako masovo niečo robíme, oslavujeme, alebo o niečom hovoríme, ale len preto, lebo sa to má, lebo sa to očakáva vzhľadom na dobu, okolnosti či spoločnosť, napríklad  keď na Valentína všetci hovoria o zamilovanosti a kupujú rôzne voloviny, hoci málokto má pre svoje konanie inú pohnútku ako stádový efekt. Uvažoval som preto nad tým, či aj ono známe „Máj - lásky čas“ nie je iba takou magickou formulkou, ktorá v nás iba stádovito prebudí nejaké nálady bez ohľadu na objektívne skutočnosti. Ale potom prišla jedna osobná skúsenosť.

V jednu aprílovú nedeľu sme sa šli spolu s manželkou poprechádzať k rieke. Bolo to veľmi príjemné, nad hlavami nám spievali vtáci, slniečko hrialo, voda žblnkala, okolo sa tmolili spokojní ľudia a natešené deti. Vtom som si uvedomil, že mám mnoho krásnych spomienok spojených práve s týmto obdobím, keď som po zime odložil kabát a prechádzal sa so svojou láskou len tak – pod hrejivými lúčmi slnka, cítiac novú energiu, ktorá prichádza spolu s očakávaním leta. Uvedomil som si, že je to práve obdobie neskorého apríla až júna, kedy sú tieto pocity najintenzívnejšie a pýtal som sa čím to je. A vtedy mi prišla na um tá veta: „Máj – lásky čas“. A pochopil som, že na tom naozaj čosi bude. Nie že by azda kalendárny mesiac od 1. do 31. bol extra časom, vyhradeným pre lásku, ale že je tento mesiac zasadený práve do obdobia, kedy sa naplno prejaví moc jari, ktorá s človekom robí divy.

No v súvislosti s tým mi hneď prišla na um otázka, o akej láske to vlastne je. Len o tej telesnej? Je to celé len o túžbe? O príťažlivosti? O krátkych sukničkách, ľahkých blúzkach, bozkoch pod lipou či nesmelých (alebo aj odvážnych a cielených) dotykoch na lesnej čistine? To, čo sa po zime deje, prebúdza v človeku raz nežného romantika, raz divoké vášnivé zviera. No stále je to len o tom vonkajšom – telesnom, aj keď možno romantickom a krásnom. Ale nie je to škoda?

Nebolo by fajn, keby taká jar zasvietila aj do ľudskej duše? Keby slniečko zažiarilo aj tam, kde vzťahy zmrzli na bode mrazu, kde ľuďom (ak sa stretnú) zamrzne úsmev na tvári, kde ľudia žijú v temnote hriechu, vzájomnej neláske, neúcte či dokonca závisti alebo nevraživosti? Nebolo by to nádherné, keby aj tu dokázalo slniečko roztopiť ľady a prebudiť ľudí k vzájomnému úsmevu, objatiu, bozku a teda k uzdraveniu chorého zamrznutého vzťahu? To by bol máj ako sa patrí.

Tu skeptik povie: áno, bolo by to krásne, ale žiaľ.... Ja však skeptik nie som. Naopak, som optimista a preto verím, že aj také čosi sa môže stať. Tým slnkom je Božia láska, ktorá nás dokáže prežiariť a naplniť, ak jej otvoríme srdce a necháme ju pôsobiť. Božia láska, ktorá nám ukazuje lásku Ježiša Krista. On nám všetko odpúšťa, napriek tomu akí sme nás miluje a dáva nám tak príklad, aby sme ani my nehľadeli na chyby ľudí, veď tie má každý, ale blízkych milovali úprimne a nezištne. Ak si uvedomíme, ako veľmi nás Boh miluje, spôsobí to v nás radosť a vďačnosť. A už tým otvárame svoje srdce Božej láske. A ak si uvedomíme, že my, hoci si to nijako nezasluhujeme, sme toho veľa dostali, vedie nás to k tomu, aby sme sami aj čosi dali. Na začiatok iba niečo, čo je zadarmo, čo nás nestojí veľa času ani námahy – lásku. No nie iba tým, ktorí nás milujú, ale aj tým, s ktorými sme v menej funkčnom vzťahu. Že si to nezaslúžia, pretože sú takí a takí? A sme vari my lepší? Dal nám Boh svoju lásku preto, že sme Mu milší ako ten, o ktorom máme tak nelichotivú mienku?

Aj ten najhorší vzťah má šancu sa obnoviť, ak doň vnesieme lásku. Aj ten najzmrznutejší človek má šancu pookriať, ak ho ohrejeme našou láskou. Láska má moc robiť skutočné divy. Musí však prísť niekto, kto ju do vzťahu vloží. My sme ju už dostali – od nášho Boha. Je na nás, aby sme ju šírili ďalej. Skúsme teda na chvíľu zabudnúť na všetky tie výhrady, ktoré máme voči priateľovi alebo susedovi a láskavo ho pri najbližšom stretnutí pozdraviť. Skúsme chvíľu nemyslieť na to, čo nám urobil brat, švagor či kmotor, a zavolajme mu, aby sme sa spýtali, ako sa má. Možno tým spôsobíme menší šok, za ktorým bude nasledovať prekvapenie a potom vyslovená alebo aj nevyslovená otázka: „prečo to robí?“  A tým sa už začína zohrievať vzťah, pretože zažiarila láska a prichádza máj.

Máj je tu. Skúsme ho teda vniesť aj do našich vzťahov, aby sme tým naplno prežili to známe motto, že je to čas lásky.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=187