ŠTEFAN KISS

Obraz Boha
Publikované: Piatok, 01.11. 2013 - 00:00:00
Vec:
Mesiac november je asi najpochmúrnejším mesiacom v roku. Nielen že začína na cintorínoch a otvárajú ho nostalgické či smutné spomienky na zosnulých, ale celá jeho temná nálada umocňuje v človeku nepríjemný pocit, ktorý na jeho začiatku vyvolávajú myšlienky na smrť – pôvodne na tú cudziu, no následne i na tú vlastnú. Na vlastnú smrť nikto nemyslí rád, ale práve november je ten mesiac, ktorý človeka proti jeho vôli núti na ňu myslieť a stavia ho tak pred otázku, ako je s touto neodvratnou chvíľou svojho života zmierený. Práve tu sa dostáva k slovu viera, pretože nás, veriacich ľudí upokojuje, ba potešuje vedomie, že smrť nie je bolestným a večným rozlúčením, že nie je definitívnou bodkou, ale je iba odchodom zo slzavého údolia časnosti do večnej radosti k Bohu. Lenže práve ten Boh a Jeho večné kráľovstvo je predmetom mnohých pochybností. Veď Boha vraj nikto nikdy nedokázal, nikdy Ho nikto nevidel. A predsa my, veriaci, nepochybujeme nie len o Jeho existencii, ale ani o Jeho blízkosti a vnímame Ho pri sebe tak, ako keby sme s Ním hovorili, alebo Ho dokonca videli.

Už sa vás niekedy niekto spýtal, ako si predstavujete Boha? Je to ťažká otázka. Pána Boha si nemožno nejako predstaviť a navyše by sme sa o to podľa Písma ani nemali pokúšať. Veď kto v dobách Starej zmluvy uzrel Hospodinovu tvár, zomrel.

A predsa Pán Boh vie, že pred nami nemôže ostať úplne skrytý, ak Ho máme milovať, ctiť a poznať. Preto nám poslal svojho Syna, Pána Ježiša Krista, ktorého mnohí považujú len za mimoriadneho človeka, učenca, filozofa, alebo nanajvýš človeka obdarovaného mimoriadnymi schopnosťami.

My však vieme, že Pán Ježiš nebol obyčajný človek. Bol to Boží Syn a apoštol Pavel o Ňom píše ako o Božom obraze. A tu vidíme ďalší zmysel Jeho pozemského života. Okrem toho že kázal evanjelium, okrem toho že nás svojou smrťou a vzkriesením spasil, vykonal ešte jednu dôležitú vec - ukázal nám Pána Boha. Sám o sebe povedal: "Kto mňa videl, videl Otca" (J 14,9).

A tak vlastne môžeme spokojne povedať, že máme Boží obraz. Nie taký, na ktorom je namaľovaná Jeho tvár a postava, ale taký, na ktorom je namaľovaná Jeho láska, moc a dokonalosť. V Pánovi Ježišovi prebýva plnosť Božia. Všetky vlastnosti, ktoré má Pán Boh - nebeský Otec, má aj Pán Ježiš v plnej miere. Je počiatkom všetkého, bol už pri stvorení a v Ňom bol stvorený svet i všetko na ňom. Bol určený za prvého medzi všetkým živým i mŕtvym, bol vyvýšený za kráľa nad všetkým. Nebeský Otec to tak uznal za dobré.

To má pre nás veľký význam, pretože cez Pána Ježiša, ktorého dobre poznáme, môžeme budovať aj svoj vzťah k nebeskému Otcovi. Mýli sa ten, kto si predstavuje nebeského Otca ako zúrivého, hnevom blčiaceho sudcu, kým Pán Ježiš Ho tíši a láskavo sa Mu prihovára, aby Ho upokojil. Je to komické? No i takto si mnohí kresťania predstavujú Boha, ktorý na pôde Starej zmluvy neraz tvrdo súdi a trestá a preto sa radšej modlia iba k dobrému Pánovi Ježišovi.

Ak je však láskavý Pán Ježiš, je láskavý i Jeho a náš Otec. Ak Pán Ježiš chce, aby sme boli spasení, chce to aj Otec. Ak nám Pán Ježiš odpúšťa, odpúšťa nám i Otec.

Poznávajme teda nebeského Otca a budujme si s Ním úprimný vzťah dôvery a lásky. Práve tento láskyplný vzťah sa stane našim záchranným kolesom vždy, keď budeme myslieť na smrť, no hlavne vtedy, keď sa tá smrť naozaj priblíži. S Nebeským Otcom a Priateľom – Ježišom Kristom sa jej už naozaj netreba báť.Tento článok si môžete prečítať na webe ŠTEFAN KISS
https://www.stefankiss.sk

Tento článok nájdete na adrese:
https://www.stefankiss.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=193